Finansinspektionen följer utvecklingen noga

Finansinspektionen följer utvecklingen på de finansiella marknaderna noga och har löpande dialog med andra myndigheter och aktörer på de finansiella marknaderna.

Riksbanken, Finansinspektionen, Riksgälden och Finansdepartementet har under en tid haft beredskap för att hantera eventuella effekter på de finansiella marknaderna till följd av säkerhetsläget i Europa. Frågan diskuterades bland annat vid ett extrainsatt möte med det finansiella stabilitetsrådet den 26 januari.

Den finansiella stabiliteten är god i Sverige. Finansinspektionen har som alltid beredskap att tillsammans med Riksbanken och Riksgälden vidta nödvändiga åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten om det skulle vara nödvändigt.

Kort om myndigheternas olika roller

Finansinspektionen arbetar för att värna den finansiella stabiliteten tillsammans med Riksbanken och Riksgälden. Myndigheterna har olika roller i arbetet. Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden samverkar också i det finansiella stabilitetsrådet. Om en finansiell störning skulle uppstå är rådet ett forum för att diskutera möjliga åtgärder för att hantera till exempel en kris.

Laddar sidan