Förtydligande om standardiserade mallar för hållbarhetsupplysningar för fonder

Senast den 1 januari 2023 ska informationsbroschyrerna för vissa fonder kompletteras med standardiserade mallar om hållbarhetsrelaterade upplysningar. FI vill att informationsbroschyrerna innehållandes dessa mallar skickas in som PDF.

Finansmarknadsaktörer ska, enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288, använda de mallar som fastställs i bilagorna II och III när de lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar om finansiella produkter. De produkter som avses finns i artiklarna 8.1–8.2a och 9.1–9.4a i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

För fonder som lämnar upplysningar enligt artikel 8 eller 9 i SFDR innebär detta att informationsbroschyrerna ska kompletteras med standardiserade mallar om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Informationen ska lämnas i ett sökbart elektroniskt format i den form som framgår av mallarna i bilagorna. Vi vill att informationsbroschyrerna innehållandes dessa mallar skickas in som PDF.

Kravet tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Läs mer här: Hållbarhetsrelaterade upplysningar