Frågor och svar om hållbarhetsupplysningar

Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma har publicerat frågor och svar om tillämpningen av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Frågorna och svaren rör i första hand tillämpningen av den delegerade förordningen till SFDR. Förordningen reglerar mer i detalj hur hållbarhetsrelaterade upplysningar ska lämnas och ska börja tillämpas den 1 januari 2023.

Finansinspektionen har deltagit i arbetet inom den gemensamma kommittén. Vi fortsätter att inrikta oss på att stödja och följa finansmarknadsaktörernas arbete med att implementera kraven för hållbarhetsrelaterade upplysningar.

FI ser att det finns ett behov av pålitliga och jämförbara hållbarhetsdata från de verksamheter som företagen under vår tillsyn investerar i och att det i dagsläget finns utmaningar i att få tag på tillförlitliga data. Vi understryker därför att det är viktigt att företagen på ett ansvarsfullt sätt informerar investerare och kunder om hållbarhet utifrån de data som finns tillgängliga och att så långt som möjligt säkerställer att informationen håller god kvalitet.

Dokumentet publicerades den 17 november 2022.