Installerad applikation för periodisk rapportering uppgraderas i vår

Den applikation som används för viss periodisk rapportering till Finansinspektionen och som rapportörer har installerat lokalt hos sig kommer att behöva uppgraderas senare i vår. Skälet till detta är säkerhetsförbättringar.

Preliminärt kommer det att vara möjligt att uppgradera applikationen från april.

Det sista datum som det kommer att vara möjligt att logga in via den nuvarande versionen är den 12 juni. Därefter kommer det inte längre att vara möjligt att logga in utan att ha gjort uppgraderingen.

Mer information om den nya versionen kommer att publiceras senare.

Frågor om detta skickas till rapportering@fi.se.

Laddar sidan