Jacob Henriksson ny chef för Styrning och verksamhetsstöd

2022-06-29 | Nyheter Om FI

Jacob Henriksson kommer närmast från Fortifikationsverket där han arbetat i snart fem år som ekonomichef och ställföreträdande generaldirektör.

Jacob Henriksson har lång erfarenhet inom offentlig sektor, bland annat från Skolinspektionen, Skatteverket och Regeringskansliet.

Jacob Henriksson tillträder som chef för verksamhetsområdet Styrning och verksamhetsstöd den 1 december och kommer att ingå i FI:s ledningsgrupp.