Kreditinstitut ska lämna förteckning över ryska och belarusiska insättningar

Senast 27 maj 2022 ska kreditinstitut (inklusive filialer) lämna förteckning till FI över insättningar som överstiger 100 000 euro som innehas av ryska och belarusiska personer eller företag. Kreditinstituten ska därefter uppdatera beloppet för sådana insättningar i förteckningarna var tolfte månad.

Skyldigheten att lämna dessa uppgifter framgår av förordning (EU) 833/2014 respektive 765/2006.

Kreditinstituten ska också lämna uppgifter om insättningar som överstiger 100 000 euro som innehas av ryska eller belarusiska fysiska personer som har fått så kallade guldpass i en medlemsstat.

På uppdrag av Europeiska kommissionen har Europeiska bankmyndigheten (EBA) tagit fram en mall och instruktioner för rapportering av de efterfrågade förteckningarna och uppgifterna.