Ny eurokurs för försäkringsrapportering

FI har publicerat en ny växelkurs för euron för att räkna om belopp som anges i euro i författningar som gäller på försäkringsområdet. Den nya eurokursen gäller från och med 31 december 2022.

FI har kompletterat informationen om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2020:14) om eurokurs på försäkringsområdet med de euroväxelkurser per den 31 oktober 2022 som publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Eurokursen per detta datum ska användas vid omräkningar som görs från och med den 31 december 2022.

FI publicerar årligen uppgifter om eurokursen på webbsidan för FFFS 2020:14. Nu finns också en samlingssida med uppgifter om garantibelopp och eurokurs som försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag behöver för sin rapportering till Finansinspektionen. Se länkarna nedan.