Nya frågor och svar om hållbarhetsupplysningar

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat nya svar från EU-kommissionen om tolkningen av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Frågorna skickades in till EU-kommissionen av de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté i maj 2022. I svaren finns bland annat stöd för tolkningen av huvudsakligen negativa konsekvenser (PAI), rådgivning, bolagsstyrning med mera.

Esma publicerade en första omgång svar på frågor om förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar i juli 2021.