Penningöverföraren Moneygram måste åtgärda penningtvättsbrister

2022-09-06 | Nyheter Penningtvätt Bank

Den utländska penningöverföraren Moneygram International SPRL har, inte gjort en tillräcklig bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism i sin allmänna riskbedömning av sin verksamhet i Sverige. FI har därför beslutat att förelägga Moneygram att åtgärda bristerna senast den 30 december i år.

Finansinspektionen har granskat hur de fyra största penningöverförarna i Sverige följer penningtvättsreglerna. Särskilt fokus har legat på riskbedömningen av verksamheten i Sverige och vilket stöd och utbildning företagen ger till sina ombud.

Bakgrunden är att penningöverförare löper hög risk för att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Deras ombud finns dessutom ofta i sådana områden som Polismyndigheten klassar som utsatta eller särskilt utsatta, där risken för denna typ av kriminalitet är större.

De brister som FI påtalar i beslutet om föreläggande rör Moneygrams allmänna riskbedömning. Företaget har inte bedömt riskerna med kontanta transaktioner. Det saknas en analys av vilka deras kunder är och en bedömning av de risker som är förknippade med dessa kunder. Vidare har inte företaget bedömt riskerna med att använda ombud som distributionskanal.

− Att inte göra en bedömning av risken med kontanta transaktioner, när verksamheten är belägen i ett utsatt område kan medföra att företaget löper stora risker att utnyttjas av personer som vill tvätta pengar. Det är helt nödvändigt att företaget nu rättar dessa brister, säger Petra Bonderud, biträdande chef för avdelningen Operativa risker på FI.

FI har tidigare avskrivit tre av fyra undersökningar eftersom företagen åtgärdat eller tagit fram planer som FI bedömer som tillräckliga för att åtgärda sina brister.
Moneygram har sagt att de ska åtgärda sina brister men inte på ett tillräckligt tydligt sätt. Företaget har bara vagt angett att vissa av bristerna ska rättas under det fjärde kvartalet i år. Därför har Finansinspektionen beslutat att förelägga företaget att rätta sina brister. Detta ska ske senast till årsskiftet.

Laddar sidan