Uppdaterade anvisningar till nationell kvartalsrapportering för fondbolag och AIF-förvaltare

Från och med referensdag 2022-09-30 ska kvartalsrapporten för fondbolag och AIF-förvaltare (modulnamn F803) lämnas i Fidac (Modulnamn FAIFQ). Nu finns uppdaterade anvisningar för rapporteringen.

I samband med migreringen av kvartalsrapporten för fondbolag och AIF-förvaltare från det gamla inrapporteringssystemet PI1 till det nya inrapporteringssystemet Fidac har ett antal överflödiga celler för kapitalkrav tagits bort i D-fliken.

Dessutom har den årliga derivatrapporteringen för företag som driver fondverksamhetsamhet infogats som en extra flik i kvartalsrapporten. Fliken ska endast fyllas i för kvartal 4, medan den i övriga kvartal ska lämnas tom.

Anvisningarna för rapporteringen finns på fi.se på sidan för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersföreskrifter.