Ökande räntekostnader pressar bolånetagare

Bolånetagare pressas av stigande räntor. Samtidigt har den stora majoriteten av nya bolånetagare fortfarande goda marginaler i sin privatekonomi. Det konstaterar Finansinspektionen i årets bolånerapport som presenteras i dag.

Allt fler bolånetagare är pressade av den ekonomiska situationen där både räntor och inflation har stigit kraftigt. För många hushåll har räntorna blivit en allt större utgift och för nya bolånetagare går nu i genomsnitt 12 procent av den disponibla inkomsten till räntebetalningar. Det är nästan en tredubbling från 2021 och det är den högsta andel som uppmätts i Finansinspektionens kartläggningar. Utifrån nuvarande prognoser kan räntebetalningarna komma att öka till närmare 16 procent av den disponibla inkomsten i slutet av 2023.

–Trots att allt fler får betala alltmer för sina bolån kan vi se att nya bolånetagare generellt sett har goda marginaler. Men hög inflation och höga räntor pressar samtidigt bolånetagarna. Det tvingar många att dra ner på sin konsumtion och sitt sparande, säger generaldirektör Daniel Barr.

Finansinspektionen har vidtagit flera åtgärder, exempelvis amorteringskrav och bolånetak, för att minska riskerna med hushållens lån. Dessa har inneburit att nya bolånetagare har lånat mindre och köpt billigare bostäder än vad de annars hade gjort.

För hushåll som får svårt att få ekonomin att gå ihop finns det möjlighet för banker att medge undantag från amorteringskravet, en så kallad ventil. Finansinspektionen kartlägger just nu hur bankerna tillämpar ventilen och kommer att slutrapportera resultatet i juni 2023. Den övergripande bilden i dag är att ventilen används i betydligt högre grad än de senaste åren. Från september 2022 till slutet av februari 2023 har ungefär 15 000 bolånekunder fått ett tillfälligt undantag från amorteringskravet.

På en pressträff i dag presenteras bolånerapporten av Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr och chefsekonom Henrik Braconier. På pressträffen kommer uppdaterad statistik om undantag från amorteringskravet också att presenteras.

Tid: tisdag den 28 mars kl. 10.00
Plats: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm

Pressträffen är endast för media. Anmälan är obligatorisk och görs till vidar.lindgren@fi.se senast tisdag den 28 mars kl. 08.30. Presslegitimation krävs.

Pressträffen webbsänds direkt via fi.se, på sidan FI Play/Film.

Om bolånerapporten

Rapporten Den svenska bolånemarknaden speglar situationen under sommar och tidig höst 2022. Syftet med rapporten är att löpande följa utvecklingen av hushållens lån, eftersom lån kan innebära risker för enskilda hushåll, banker, den finansiella stabiliteten och den makroekonomiska utvecklingen.

Presstjänst


(Ej sms)