Camilla Asp ny ledamot i FI:s styrelse

2023-04-13 | Nyheter Om FI

Regeringen har utsett Camilla Asp, överdirektör i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, till ledamot i Finansinspektionens styrelse.

Camilla Asp har före arbetet som överdirektör i MSB bland annat varit chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB.

Camilla Asp förordnas att vara ledamot i styrelsen för Finansinspektionen från och med den 13 april 2023 till och med den 31 mars 2026.