EBA publicerar verktyg som tydliggör rapporteringskrav

EBA har publicerat ett verktyg som utifrån ett bolags unika egenskaper hjälper bolaget att identifiera och förstå vilken rapportering som det förväntas lämna till Finansinspektionen.

Verktygen är ett svar på en av rekommendationerna från juni 2021 i EBA:s Cost of compliance-rapport som bland annat syftar till att korta tiden för att förstå regelverken för rapportering och därmed minska bolagens rapporteringskostnader.

Verktyget har ingen legal status. Det är gällande förordningar och riktlinjer som bestämmer rapporteringskraven.