EBA samråder om ändrade regler för offentliggörande och rapportering

2023-12-15 | Nyheter Rapportering Bank

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat förslag till ändrade regler om offentliggörande enligt pelare 3 och krav för rapportering.

Förslagen finns publicerade på EBA webbplats och omfattar ändringar i två tekniska standarder (ITS). Det är det första steget i att genomföra dessa regler inom bankpaketet. Ytterligare ändringar kommer att tas fram under 2024.

EBA tar in synpunkter på förslagen genom ett offentligt öppet samråd som pågår till den 14 mars 2024.

Förslaget till ändringar i reglerna är en följd av bankpaketet som genomförs från och med 2025.

EBA har också publicerat en tidplan för när övriga delar i bankpaketet ska genomföras.