Esma, EBA och Eiopa har lämnat yttranden om standarder för hållbarhetsredovisning

Nu har de europeiska tillsynsmyndigheterna, Esma, EBA och Eiopa lämnat sina yttranden om det utkast till den första delen av de kommande standarderna för hållbarhetsredovisning (ESRS) som presenterades i november förra året. Yttrandena finns publicerade på myndigheternas webbplatser.

Det var den 22 november 2022 som den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering, (Efrag) lämnade sitt slutliga utkast till EU-kommissionen i form av ett tekniskt råd.

Nu har de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma lämnat sina yttranden om förslaget. De är några av de instanser vars åsikter EU-kommissionen kommer att beakta när den till sommaren 2023 ska besluta om delegerade akter.