EU-kommissionen ger klartecken till förlängning av riskviktsgolvet för svenska bolån

EU-kommissionen kommer inte att invända mot FI:s avsikt att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån. Det innebär att FI får införa denna åtgärd.

Den 12 september 2023 underrättade FI, inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen, EU-kommissionen och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) att FI avser att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet på 25 procent för svenska bolån.

EU-kommissionen har nu beslutat om att inte föreslå ministerrådet att avvisa förlängningen. Det innebär att åtgärden får införas i Sverige.

Det nuvarande riskviktsgolvet gäller till och med den 30 december 2023. FI kommer att fatta slutgiltigt beslut i ärendet innan åtgärden löper ut.