FI bjuder in till myndighetsseminarium om insiderinformation

Myndigheters beslut kan ha betydande inverkan på värdet på enskilda företag. Dessa beslut kan utgöra insiderinformation. Nu bjuder Finansinspektionen in till ett seminarium om insiderinformation för att öka kunskapen bland andra myndigheter.

Investerare och marknadsaktörer följer myndighetsbeslut noga. De vill veta om myndigheter fattar beslut som kan påverka ett företags ekonomi och rykte negativt, exempelvis böter och sanktioner. Men de vill också följa beslut som kan påverka ett företags ekonomi och rykte positivt, såsom godkännande av nya produkter eller företagsfusioner. Ett myndighetsbeslut kan ha stor inverkan på aktiekursen för ett företag som har noterat sina aktier på en börs. Därför måste informationen om myndigheters beslut hanteras på rätt sätt.

– Alla kan bidra till en rättvis och transparent finansmarknad. I det arbetet spelar myndigheter en avgörande roll, till exempel i hanteringen av information som kan påverka aktiepriser, säger Martin Kullendorff, enhetschef Handelstillsyn på Finansinspektionen.

Den 9 november arrangerar FI ett seminarium där frågor kring hanteringen av insiderinformation hos myndigheter diskuteras. Vi vill dela med oss av vår kunskap så att fler får en djupare förståelse för lagstiftningen och kan definiera vilken information som är insiderinformation. Vi vill också ge praktiska råd till myndigheter om hur insiderinformation bör hanteras.

Om du arbetar på en myndighet och vill delta på seminariet är du välkommen att kontakta martin.kullendorff@fi.se. Antalet platser är begränsat.

Presstjänst


(Ej sms)