FI följer riktlinjer för etablering av nya kunder på distans

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för användning av lösningar av affärsförbindelser med nya kunder på distans i enlighet med artikel 13.1 i direktiv (EU) 2015/849.

Den 22 november 2022 publicerade EBA uppdaterade riktlinjer för användning av lösningar av affärsförbindelser med nya kunder på distans i enlighet med artikel 13.1 i direktiv (EU) 2015/849.

Dessa riktlinjer vänder sig till de behöriga myndigheter som definieras i artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010. Riktlinjerna vänder sig också till de finanssektorsaktörer som definieras i artikel 4.1a i den förordningen och som är kreditinstitut och finansiella institut enligt definitionerna i artikel 3.1 och 3.2 i direktiv (EU) 2015/849.

Riktlinjerna syftar till att ge vägledning i hur penningtvättsregelverkets krav på identifiering och kontroll av kundens identitet kan efterlevas i en digital miljö.
FI har meddelat EBA att FI kommer att följa riktlinjerna som gäller från och med den 2 oktober 2023.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.