FI i möte med bankerna om den svenska betalningsinfrastrukturen

2023-05-17 | Betalningar Nyheter Bank

Den svenska infrastrukturen för betalningar är föråldrad och måste moderniseras. I dag har FI haft möte med Bankgirots svenska ägare om hur de ska ta arbetet vidare med att modernisera systemet för betalningar.

Bankgirot är den enda verksamhet som i dag har tillstånd att bedriva clearing av betalningar i Sverige. Det finns stora behov att modernisera Bankgirot och branschen har arbetat med att utveckla en ny betalningsinfrastruktur i P27-projektet. I april återkallade P27 Nordic Payments Platform AB sin ansökan om tillstånd att bedriva clearingverksamhet.

Mot bakgrund av att tillståndsansökan återkallats har FI begärt att träffa SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank för att få en redogörelse av hur bankerna ska arbeta med frågan framåt. FI har under mötet försäkrat sig om att bankerna tar ansvar för att säkerställa funktionalitet och stabilitet i den svenska betalinfrastrukturen i närtid och framtid.

– När P27 inte längre finns på bordet behöver bankerna visa hur de ska ta arbetet vidare för att modernisera betalningsinfrastrukturen. Bankerna måste ta fram ett system som uppfyller de lagar och regler som gäller. Det kommer vi att följa upp i vårt arbete, säger Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr.

Nuvarande system innebär också att bankerna inte uppfyller delar av regelverket för att motverka penningtvätt. FI kommer att följa upp detta i den löpande tillsynen av aktörerna på betalningsmarknaden.