FI undersöker Alecta

Finansinspektionen ska undersöka om Alecta följt gällande regelverk i samband med företagets investeringar i Heimstaden Bostad.

I FI:s tillsyn ingår att undersöka och bedöma om tjänstepensionsföretagen följer regler som gäller investeringar. Bland annat omfattar det att granska att företagen följer bestämmelser om aktsamhet, styrning och riskhantering. Det är grundläggande att företagen har kontroll över och hanterar riskerna i sina investeringar.

FI ska nu undersöka om Alecta har följt regelverket i samband med bolagets investeringar i Heimstaden Bostad. FI har under en tid ställt frågor till Alecta om dessa investeringar. Nu går FI vidare med granskningen och väljer att starta en undersökning.

– Det är centralt för konsumentskyddet att företagen följer reglerna. I grund och botten handlar det om att trygga och skydda svenska pensionssparares pengar. Vi ska nu granska om Alecta följt reglerna i samband med de här investeringarna, säger Ellinor Samuelsson, avdelningschef Risktillsyn Försäkring på FI.

FI har sedan tidigare en pågående undersökning om Alectas riskhantering, med utgångspunkt i investeringarna i Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank. Den startades den 4 maj 2023 och fortsätter som planerat.


Presstjänst


(Ej sms)