Finansiella produkter med hög risk erbjuds konsumenter

FI har kartlagt 13 försäkringsförmedlare och vilka finansiella produkter som de erbjudit konsumenter. Analysen visar att det förekommit riskfyllda finansiella produkter. FI kommer att fortsätta följa vilka produkter försäkringsförmedlare erbjuder och hur dessa presenteras för konsumenter.

Mot bakgrund av de iakttagelser som FI gjort i samband med tillsynen av värdepappersbolag har FI nu analyserat vilka finansiella produkter som distribueras av försäkringsförmedlare inom ramen för fond- och depåförsäkringar. Påverkas försäkringsförmedlarens förslag av provisioner? I vilken utsträckning och hur förmedlas särskilt riskfyllda finansiella produkter, som vissa strukturerade produkter, till konsumenter?

Kartläggningen har gett FI en bättre bild av försäkringsförmedlarnas verksamhet och vilka produkter de erbjuder. Analysen visar bland annat att komplicerade finansiella produkter erbjuds konsumenter i viss utsträckning. Det kan handla om strukturerade produkter som ofta är svåra att förstå samtidigt som de ibland är dyra och förknippade med stora risker.

– Produkter som är svåra att förstå ställer krav på att försäkringsförmedlarna presenterar sina produkter på ett lättbegripligt sätt. De ska också anpassa sina erbjudanden efter den enskilde konsumentens behov och situation, säger Johannes Petersson, senior finansinspektör på avdelningen Uppförandetillsyn.

Dessutom har FI tittat på hur förmedlarnas ersättningsmodeller ser ut, för att få en bättre bild av eventuella intressekonflikter. Om försäkringsförmedlare får provisioner för att förmedla vissa produkter är risken stor att detta styr, snarare än vad som är lämpligt för konsumenten. FI har tidigare uttryckt att en statlig utredning borde titta närmare på frågan.

Den analys som nu genomförts kommer att ligga till grund för FI:s fortsatta tillsynsarbete.