Fokus mot konsumenter på nya gilladinekonomi.se

I veckan lanserades en ny uppdaterad version av gilladinekonomi.se, som är en av flera utbildningsinsatser inom FI:s arbete med finansiell folkbildning. Den nya webbplatsen riktar sig mot konsumenter som vill öka sina kunskaper i privatekonomi.

– Till skillnad från den tidigare versionen riktar sig den nya webbplatsen främst mot konsumenter som vill öka sina kunskaper i privatekonomi. Det är ett steg i riktningen mot att sprida vårt material om privatekonomi på ett så effektivt sätt som möjligt. Mycket av Gilla din ekonomis material är öppet för alla och förhoppningen är att det nu är synligare och lättare för konsumenter att ta del av, säger Vanda Brandt, kommunikatör på FI.

Vad är nytt på webbplatsen?

Allt material om privatekonomi har i den nya versionen av gilladinekonomi.se lyfts fram tydligare. På startsidan kan besökaren välja ämne (Budget, betala & försäkra, Spara, investera & låna, Pension och Familjejuridik) och i sin tur ta del av e-utbildning, broschyrer, filmer och podcast. Målsättningen är att det ska vara så enkelt som möjligt för besökaren att hitta material om det man är intresserad av att lära sig mer om.

FI arbetar med finansiell folkbildning som är ett av FI:s regeringsuppdrag. Vi sprider kunskaper i privatekonomi tillsammans med både branschen och andra myndigheter via Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Via kansliet samordnar Finansinspektionen nätverket.