Hållbarhetsnätverket NGFS om omställningsplaner

2023-05-31 | Hållbarhet Nyheter Om FI

Det globala hållbarhetsnätverket NGFS (Network for Greening the Financial System) publicerar en rapport om hur omställningsplaner kan användas av tillsynsmyndigheter.

Omställningsplaner är ett viktigt verktyg i övergången till att en mer hållbar ekonomi. För finansiella företag kan omställningsplaner utgöra en del av strategin om att ställa om sin verksamhet mot nettonollmål eller minskade koldioxidutsläpp. Därmed kan omställningsplaner bidra till att kapital kanaliseras till mer långsiktigt hållbara verksamheter.

NGFS har undersökt hur omställningsplaner används idag och kan användas av tillsynsmyndigheter,
inom ramen för deras mandat. En av slutsatserna är att omställningsplaner kan utgöra informationskällor om företagens strategi och riskhanteringen av klimatrelaterade risker. I rapporten har de också tittat på ramverk och regelverk för omställningsplaner. De konstaterar att det idag saknas en gemensam definition på omställningsplaner och vilket det primära syftet är.

FI har deltagit i arbetet med att ta fram rapporten.

NGFS består av 125 centralbanker och finansiella tillsynsmyndigheter världen över.
Finansinspektionen ingår sedan 2017 i NGFS styrkommitté.