Många har svårt att förstå grundläggande ekonomi

En av fyra svenskar saknar grundläggande ekonomiska kunskaper och ett av tre svenska hushåll känner oro att pengarna inte ska räcka. Det visar en ny undersökning från Finansinspektionen.

Oavsett bakgrund eller intressen måste vi fatta många beslut som får stor påverkan på vår privatekonomi. Det kan exempelvis handla om att ta lån för att köpa en bostad eller bil, spara till pensionen eller en semesterresa. Då är det viktigt att förstå ekonomiska begrepp som ränta, inflation och riskspridning.

En ny undersökning från FI visar att en av fyra svenskar saknar grundläggande kunskaper. I vissa avseenden har kunskaperna minskat sedan motsvarande undersökning genomfördes 2020.

Däremot har självförtroendet att förstå ekonomi ökat. Särskilt män uppger att de har högt finansiellt självförtroende och kunskap medan kvinnor och personer under 30 år uppger att de har lägre självförtroende och kunskap.

− Finansiellt självförtroende motsvarar inte alltid faktisk kunskap och förståelse. När det saknas grundläggande ekonomiska kunskaper samtidigt som självförtroendet är högt kan det lätt bli fel, säger Sofia Tyréus, projektledare finansiell folkbildning på FI.

En av tre uppger att de är oroade över att pengarna inte ska räcka och en av fyra uppger att de har det ekonomiskt svårt. Även här finns skillnader mellan könen där kvinnor uppger sig vara mer oroade än män över den ekonomiska situationen. Samtidigt visar undersökningen att tre av fyra försöker spara regelbundet för oförutsedda utgifter. Resultaten visar att arbetet med finansiell folkbildning är viktigare än någonsin.

− Om ekonomin känns hopplös kan i många fall ökad kunskap göra skillnad. Därför är det avgörande att vi fortsätter utbilda fler i privatekonomi, fortsätter Sofia Tyréus.

Med grundkunskaper kan du lättare ta beslut som passar dig och din ekonomi. På sidan Testa dina kunskaper har FI samlat fyra tips på vad du behöver kunna.