Nu kan allvarliga incidenter enligt PSD 2 rapporteras i Fidac

Det är nu möjligt att rapportera allvarliga incidenter enligt PSD 2 i Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac.

Finansinspektionen har tidigare informerat om att EBA:s reviderade riktlinjer för rapportering vid allvarliga incidenter (EBA/GL/2021/03) ska följas, men att möjligheten att rapportera digitalt har försenats.

Under en övergångsperiod på två månader kommer rapportering godtas både genom Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac och som tidigare med mejl. Från den 20 april 2023 ska Fidac användas vid rapportering av allvarliga incidenter enligt PSD 2.

Väsentliga händelser (enligt FFFS 2021:2) ska även i fortsättningen rapporteras via mejl. Information om hur rapportering av väsentliga händelser ska gå till finns på sidan Incidentrapportering.

Information samt instruktioner om hur man använder rapporteringsportalen finns nedan.