Nya frågor och svar om hållbarhetsupplysningar

EU-kommissionen har lämnat nya svar om tolkningen av EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Frågorna skickades in till EU-kommissionen av de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté i september 2022. I svaren finns bland annat stöd för tolkningen av hållbar investering, huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) och finansiella produkter som har minskning av koldioxidutsläpp som mål.

EU-kommissionen har också publicerat ändringar av tidigare svar på frågor om SFDR från den 6 juli 2021 och 13 maj 2022.

Svaren finns på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) webbplats.