Nytt system för att anmäla personaländringar och byte av klagomålsansvarig

2023-11-16 | Nyheter Försäkring

FI byter ut systemet som försäkringsförmedlare använder för att anmäla personaländringar och när en klagomålsansvarig ska ersättas. Tills det nya systemet är på plats ska samtliga anmälningar och underrättelser skickas in per mejl eller post till FI.

Försäkringsförmedlare med tillstånd enligt 2 kap. 1 § LFD ska anmäla till FI när en anställd slutar eller en ny anställd börjar. Det samma gäller när den person som är klagomålsansvarig för en försäkringsdistributör byts ut.

Tills ett nytt system för anmälan är på plats ska samtliga anmälningar och underrättelser skickas in per mejl till finansinspektionen@fi.se eller per vanlig post till Finansinspektionens postadress.

Mer information