Påminnelse: Nytt krav för identifiering av bolag i instansfiler för inrapportering i Fidac

Från och med referensdag 2022-12-31 ska den namnsättning som identifierar rapporterande bolag ändras. Detta gäller EBA:s XBRL-rapportering som ska lämnas i rapporteringsportalen Fidac.

Ändringen är en följd av EBA:s filing rule 3.6 i version 5.2, vilken reglerar hur Finansinspektionen ska skicka uppgifter vidare till EBA.

För rapporterande bolag gäller fortfarande institutnummer och scheme=http://www.fi.se/InstNr, men från och med referensdag 2022-12-31, för moduler som ej är uppdelade på ind- och con-versioner ska suffix ".IND" eller ".CON" läggas till institutnumret eftersom det används av valideringar i taxonomierna.

Observera att detta omfattar alla EBA XBRL-rapporter med undantag för Corep_of, Corep_Alm, AE, GSII, IF (Class 2 och 3) och Group Test där denna ändring börjar gälla först från referensdag 2023-06-30. IF Class 3 gäller från 2023-12-31.