Rättelse i årets beslut om ändring av vissa skadelivräntor

2023-11-13 | Nyheter Försäkring

Finansinspektionen rättar ett skrivfel i årets beslut om ändring av vissa skadelivräntor.

Finansinspektionen rättar beslutet av den 2 november 2023 som gäller ändring av skadelivräntor med stöd av 36 § förvaltningslagen (2017:900). Beslutet rättas på följande sätt. Datumet den 1 januari 2023 i punkterna 1 a och 1 b ersätts med den 1 januari 2024.