Samråd om revidering av IORP 2

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, bjuder in till ett offentligt samråd som en del i revideringen av det andra tjänstepensionsdirektivet, IORP 2.

Ett utkast till Eiopas svar på EU-kommissionens begäran om tekniskt råd vid revideringen av IORP 2 finns publicerat på Eiopas webbplats. I utkastet finns ett antal frågor. Intressenter har nu möjlighet att lämna återkoppling genom att besvara frågorna. Sista svarsdatum är den 25 maj 2023. Svaren ska lämnas via Eiopas enkätverktyg.

Den europeiska tjänstepensionsmarknaden varierar stort och det är nu som de nationella intressenterna har bäst möjlighet att föra fram synpunkter och därmed påverka revideringen av IORP 2. Finansinspektionen uppmuntrar därför de svenska intressenterna att ta tillfället i akt och besvara frågorna.

Rapporten, ett så kallat Technical advice, ska Eiopa lämna till EU-kommissionen 1 oktober 2023.