Stopp för försäkringar mot böter och sanktionsavgifter

Det är inte tillåtet att tillhandahålla försäkringar mot böter eller sanktionsavgifter som myndigheter eller domstolar beslutar om för överträdelser av regler. Det är innebörden av ett rättsligt ställningstagande som FI beslutat om.

I ställningstagandet drar FI slutsatsen att försäkringar mot böter och administrativa sanktionsavgifter inte är förenliga med god försäkringsstandard.

– Sådana försäkringar undanröjer de rättsliga konsekvenserna av ett brott eller en sanktionerad regelöverträdelse och står därmed i direkt strid med syftet med böter och sanktionsavgifter. Vår bedömning är att de inte är förenliga med god försäkringsstandard och därför inte får förekomma, säger FI:s chefsjurist Eric Leijonram.

God försäkringsstandard ska följas av både svenska försäkringsföretag och utländska försäkringsgivare som driver verksamhet i Sverige.

Böter är ett straff som döms ut för brott. Administrativa sanktionsavgifter utfärdas av en förvaltningsmyndighet eller domstol till följd av en regelöverträdelse.

Ett rättsligt ställningstagande anger hur FI kommer att tolka och tillämpa en viss rättsregel och blir vägledande för företag under FI:s tillsyn.