Varning för Van Tilburg Consultancy (Clone)

Finansinspektionen varnar för Van Tilburg Consultancy som erbjuder finansiella tjänster till konsumenter. Van Tilburg Consultancy har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn.

Någon gränsöverskridande verksamhet för Van Tilburg Consultancy har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. Van Tilburg Consultancy har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

Att tänka på

  • Det finns inga snabba, enkla och säkra investeringar
  • Var skeptisk till alla som erbjuder dig investeringar på sociala medier, telefon eller mejl
  • Gör aldrig affärer med företag du inte känner till
  • Var försiktig med ditt bank-id och släpp inte in okända i datorn
  • Kontrollera att företaget har tillstånd från FI och undvik företag på varningslistan