Webbspel om vardagsekonomi lär barn om sparande

Nu lanseras en ny del om sparande i Pengalabbet – ett webbspel för att öka barns kunskaper i privatekonomi. Utbildningsmaterialet är ett samarbete mellan Finansinspektionen och Ekonomiska museet.

Pengalabbet är ett spel riktat till elever i grundskolans årskurs 4–6 som går ut på att hantera och ta ansvar för en månadslön. Nu har spelet fått en ny del som handlar om sparande. Den som spelar får där fundera över hur man kan ta hand om pengar som blir över genom att spara till en buffert, men även sparande på kort och lång sikt. Den nya delen om sparande låter även spelaren bekanta sig med ekonomiska begrepp som avkastning, risk och ränta-på-ränta.

Syftet med Pengalabbet är att skapa en medvetenhet om privat- och vardagsekonomi hos barn och unga. Genom att ställas inför olika val och situationer som kan uppstå i vardagen får spelaren reflektera över vad i deras vardag som kostar och hur mycket. På så sätt kan spelaren få en ökad förståelse för att olika inkomst ger olika ekonomiska förutsättningar.

– Det är viktigt att barn och unga får kunskaper i privatekonomi. Genom att lära sig grunderna i sparande får barn och unga en förståelse för att ett sparande ger en tryggare vardagsekonomi. Förhoppningen är att eleverna ska bli motiverade att tänka till lite extra när de gör sina val under månaden och hushålla med sina resurser, för att kunna spara till något extra roligt i framtiden, säger Vanda Brandt, projektledare för Pengalabbet på Finansinspektionen.

Om Pengalabbet

Spelet Pengalabbet är anpassat till undervisningen i hem- och konsumentkunskap för grundskolans årskurser 4 – 6 men passar också för samhällskunskapen. Spelet är gratis, fritt från reklam och kan även användas hemma av dig som förälder tillsammans med barnen och av äldre barn. Pengalabbet är ett samarbete mellan Finansinspektionen och Ekonomiska museet.

Spela Pengalabbet

Gå in och spela på pengalabbet.se

Nytt i Pengalabbet