Workshop om rapportering och datakvalitet

Europeiska bankmyndigheten (EBA) bjuder in till årets workshop om rapporteringspraxis och datakvalitet den 20-21 juni.

Utöver frågor direkt kopplade till rapporteringen kommer även EBA att presentera status för olika större projekt som integrerad rapportering och pelare 3 data hub.

Workshoppen kommer att hållas på EBA:s kontor i Paris men det finns även möjlighet att delta digitalt.