Workshop om rapportering och datakvalitet

Europeiska bankmyndigheten (EBA) bjuder in till årets workshop om rapporteringspraxis och datakvalitet den 20-21 juni.

Utöver frågor direkt kopplade till rapporteringen kommer även EBA att presentera status för olika större projekt som integrerad rapportering och pelare 3 data hub.

Workshoppen kommer att hållas på EBA:s kontor i Paris men det finns även möjlighet att delta digitalt. 

För att delta digitalt anmäl dig via länken i nyheten och ange "Remote" i "City of departure".
EBA kommer inför mötet att skicka ut uppgifter för att ansluta dig via MS Teams.