Esma uttalar sig om användandet av AI inom investeringstjänster

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande om vad företag bör tänka på om de använder sig av AI när de erbjuder investeringstjänster till konsumenter.

Esma förväntar sig att företagen följer relevanta regler och riktlinjer vid användandet av AI. Esma påminner om att AI erbjuder möjligheter, men även risker.