Finansinspektionen undersöker Folksam, KPA och Pensionsmyndigheten

FI ska undersöka om Folksam, KPA och Pensionsmyndigheten följt gällande regelverk i samband med sina investeringar i Heimstaden Bostad.

I FI:s tillsyn ingår att undersöka och bedöma om tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag följer regler som gäller investeringar. FI har också ansvar för tillsynen över Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. Tillsynen omfattar bland annat att granska om tillgångar investeras på ett aktsamt sätt.

Vi ska nu undersöka om Folksam Liv, Folksam Sak, KPA Pension och Pensionsmyndigheten har följt gällande regler i samband med sina investeringar i Heimstaden Bostad. Sedan tidigare har vi en pågående undersökning om Alectas investeringar i fastighetsföretaget. Vi har i anslutning till den undersökningen ställt frågor till fler aktörer som gjort investeringar i samma bolag.

– Vi ska nu granska om reglerna har följts i samband med de här investeringarna. Det är centralt för konsumentskyddet. Regelverket finns för att trygga och skydda försäkringstagarnas och pensionsspararnas pengar, säger Ellinor Samuelsson, rådgivare på Finansinspektionen.

Granskningarna kommer att genomföras som fem separata undersökningar, inklusive den pågående undersökningen om Alecta.


Pressekreterare
(ej sms)