Håll koll på att avgifterna inte äter upp ditt sparande

En av tre personer är ovetande om de kostnader som är förknippade med deras fondsparande, vilket kan äta upp en betydande del av sparandet. För att öka din och andra fondsparares prismedvetenhet publicerar FI varje kvartal medianavgiften för några av de mest populära fondkategorierna.

Nästan alla hushåll sparar i dag i fonder, antingen direkt genom ett eget sparande eller indirekt via våra pensioner. Men nästan var tredje fondsparare vet inte hur stor fondavgiften är och risken är att många betalar för mycket för sitt sparande.

– Fondsparande är en stor utgift för svenska hushåll, men ändå är det få som har koll på vad det kostar. Vi vill sätta fokus på avgifterna och ge konsumenterna en bättre vägledning för vad som är en rimlig avgift. Det kan finnas tusenlappar att spara, säger FI:s konsumentskyddsekonom Moa Langemark.

Till exempel kan skillnaden i avgift mellan att spara 2 000 kronor i månaden i en fond som kostar 1,5 procent eller en fond som kostar 0,5 procent växa till flera hundra tusen kronor på 30 år.

Vanligaste avgiften för några fondkategorier

Genom att peka på medianavgiften, som något förenklat kan beskrivas som den vanligaste avgiften, för ett antal fondtyper vill vi ge dig ett enkelt jämförelsetal för att hålla koll på om du betalar för mycket i avgift.

För det första kvartalet 2024 var medianavgiften:

  • Aktivt förvaltade Sverigefonder: 1,33 procent
  • Sverigeindexfonder: 0,28 procent
  • Aktivt förvaltade globalfonder: 1,38 procent
  • Globalindexfonder: 0,35 procent

En procent kan bli flera hundratusen kronor

84 431 kronor eller 332 897 kronor. Så här mycket kommer du att ha betalat för ditt fondsparande efter 30 år om du sparar 2 000 kronor i månaden och med de fondavgifter som anges för globalindexfonder eller aktivt förvaltade globalfonder. Beräkningen utgår från en årlig avkastning på 7 procent för båda alternativen.
I detta räkneexempel kommer du alltså att ha betalat 248 466 kronor mer för ditt fondsparande efter 30 år om du valt en aktivt förvaltad globalfond jämfört med en global indexfond.

Läs mer


Presstjänst
(Ej sms)