Varning för LyxMont

Finansinspektionen varnar för LyxMont som erbjuder handel med värdepapper. LyxMont existerar inte enligt FI:s efterforskningar. LyxMont har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn.

Någon gränsöverskridande verksamhet för LyxMont har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land. LyxMont har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att det har sin hemvist.

Att tänka på

  • Det finns inga snabba, enkla och säkra investeringar
  • Var skeptisk till alla som erbjuder dig investeringar på sociala medier, telefon eller mejl
  • Gör aldrig affärer med företag du inte känner till
  • Var försiktig med ditt bank-id och släpp inte in okända i datorn
  • Kontrollera att företaget har tillstånd från FI och undvik företag på varningslistan