Varning för Nordix Chain

FI varnar för Nordix Chain som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. Nordix Chain står inte under vår tillsyn.

Någon gränsöverskridande verksamhet för Nordix Chain har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land. Nordix Chain har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att det har sin hemvist.

Att tänka på

  • Det finns inga snabba, enkla och säkra investeringar
  • Var skeptisk till alla som erbjuder dig investeringar på sociala medier, telefon eller mejl
  • Gör aldrig affärer med företag du inte känner till
  • Var försiktig med ditt bank-id och släpp inte in okända i datorn
  • Kontrollera att företaget har tillstånd från FI och undvik företag på varningslistan