Varning för TradeVision365

Finansinspektionen varnar för TradeVision365 som erbjuder finansiella tjänster utan tillstånd att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet. TradeVision365 står inte under vår tillsyn.

TradeVision365 har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för TradeVision365 har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land. TradeVision365 har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att det har sin hemvist.

Att tänka på

  • Det finns inga snabba, enkla och säkra investeringar
  • Var skeptisk till alla som erbjuder dig investeringar på sociala medier, telefon eller mejl
  • Gör aldrig affärer med företag du inte känner till
  • Var försiktig med ditt bank-id och släpp inte in okända i datorn
  • Kontrollera att företaget har tillstånd från FI och undvik företag på varningslistan