FI-analys 17: Färre sårbara hushåll efter skärpt amorteringskrav

Det skärpta amorteringskravet har fått hushåll som tar nya bolån att ändra sitt beteende och att effekterna går i den riktning som FI avsett, det framgår av denna FI-analys.

Det skärpta amorteringskravet har minskat andelen hushåll med en hög skuldkvot. Nya bolånetagare tar mindre bolån än vad de skulle ha gjort om FI inte hade skärpt amorteringskravet. Dessutom köper dessa hushåll billigare bostäder. Men eftersom relativt få nya bolånetagare påverkas av det skärpta kravet blir effekterna små; nya bolånetagare köper bostäder som i genomsnitt är 1,1 procent billigare och lånar i genomsnitt 1,5 procent mindre till följd av det skärpta amorteringskravet. Effekterna blir större om skulderna ökar mycket i förhållande till inkomsterna, eftersom skärpningen då kommer att träffa fler nya bolånetagare.

Läs mer