Vägar till en utvecklad e-service (2002:5)

2002-08-19 | Rapporter Rapportering

FI har kommit en bra bit på väg när det gäller att erbjuda företagen undertillsyn effektiva rutiner för elektronisk rapportering via hemsidan till FI.

 

 • För att FI:s tillsyn ska vara så effektiv som möjligt bör insamlingen av
  uppgifter från samtliga företag ske via e-rapportering.
 • En rätt att föreskriva att företag under tillsyn ska e-rapportera skulle
  förbättra kvaliteten i uppgiftsinsamlingen.
 • FI ska kvalitetssäkra e-rapporteringen och fortsätta att samordna den
  med SCB. Detta kan kräva stora investeringar om SCB utvecklar ett eget
  e-rapporteringssystem.
 • Insynspersoners aktietransaktioner bör automatiskt registreras hos FI via
  VPC. FI överväger att föreslå en lagändring för att uppnå en sådan
  effektivisering.
Laddar sidan