Finansiering av terrorism

2017-03-09 | Rapporter Penningtvätt

FI har låtit ta fram en rapport om finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak 2013–2016.

Rapporten är skriven av Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats) vid Försvarshögskolan. Syftet har varit att belysa vilka finansiella avtryck och signaler som resande stridande från Sverige och Danmark avger, samt utifrån denna kunskap bedöma vilka förutsättningar som finns för att identifiera sådan verksamhet i framtiden.

Den aktuella rapporten är den andra i ordningen. Den första publicerades av FI i mars 2016. Fjolårets rapport tog upp erfarenheter av åtgärder i andra länder mot finansiering av terrorism och beskrev bland annat olika tillvägagångssätt och metoder som används för att finansiera terrorism.

Redan i den nationella riskbedömning om finansiering av terrorism som publicerades i juni 2014 identifierades ett behov av att öka kunskapen och medvetenheten om finansiering av terrorism. Som ett led i att öka kunskapen gav FI då i uppdrag till Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats) att skriva rapporter om finansiering av terrorism.

Läs mer