Remissvar: EU:s digitaliseringspaket

FI har svarat på en remiss från Finansdepartementet om ett förslag från EU-kommissionens på ett digitaliseringspaket för finansmarknaden, ”Digital Finance Package”. Remissvaret lägger fokus på ett förslag om hantering av cyberrisker.

FI lämnar några synpunkter och pekar ut några frågor som förslaget väcker men betonar att det varit kort tid att för att diskutera och bedöma förslagen på ett djupgående sätt. FI har främst fokuserat på ett förslag om hantering av cyberrisker (DORA).

Laddar sidan