Fysisk person får avgift för sen anmälan i Nepa

2018-02-02 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 11 500 kronor för att för sent ha anmält en försäljning av aktier i Nepa AB till Finansinspektionen.

Överklagat till förvaltningsrätten

FI:s beslut om särskild avgift för sen insynsanmälan i Nepa AB har överklagats till förvaltningsrätten.

Laddar sidan