Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2018-12-07 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift med 14 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten.

Laddar sidan