Fysisk person får särskild avgift för sen insynsanmälan i Cellimpact

2018-12-07 | Sanktioner

AA ska betala en särskild avgift med 60 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och teckningsrätter i Cellimpact AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten.

Laddar sidan