Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) får sanktionsavgift för sen flaggning

2023-05-16 | Sanktioner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ska betala en sanktionsavgift på 750 000 kronor föröverträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att dessinnehav i JM AB överstigit en flaggningsgräns.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten.