Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2022

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Aktiebolaget Volvo

2022-04-28 | Sanktioner

A ska betala sanktionsavgift på 125 000 kronor för att för sent ha anmält att röstetalet för hens indirekta innehav av aktier i Aktiebolaget Volvo överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Chromogenics

2022-04-28 | Sanktioner

Fysisk person ska betala en sanktionsavgift på 45 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med BTA (betalda tecknade aktier) i Chromogenics AB i till Finansinspektionen.

AIK Fotboll AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

2022-04-20 | Sanktioner

AIK Fotboll AB ska betala en sanktionsavgift på 1 050 000 kronor för att bolaget under år 2019 har överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Axagon Aktiebolag får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan

2022-04-01 | Sanktioner

Axagon Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor för att inte ha anmält transaktioner med aktier i Max Fastigheter i Sverige AB till Finansinspektionen på ett korrekt sätt.

Voleon Capital Management får sanktionsavgift för sen blankning i Oasmia Pharmaceutical och Catena Media

2022-03-30 | Sanktioner

Voleon Capital Management LP ska betala en särskild avgift på 100 000 kronor för underlåtenhet att på ett korrekt sätt anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta nettopositioner i aktier i Oasmia Pharmaceutical AB och Catena Media p.l.c har uppnått respektive sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Waldakt Aktiebolag får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan

2022-03-28 | Sanktioner

Waldakt Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 75 000 kr för inte ha anmält transaktioner med aktier i Resurs Holding AB till Finansinspektionen på ett korrekt sätt .

Lazard Asset Management får sanktionsavgift för sen flaggning i Karnov Group AB (publ)

2022-03-23 | Sanktioner

Lazard Asset Management LLC ska betala en sanktionsavgift med 185 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier i Karnov Group AB (publ) överstigit en flaggningsgräns.

Medfield Diagnostics AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

Medfield Diagnostics AB ska betala en sanktionsavgift på 1 350 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Armistice Capital får sanktionsavgift för sen flaggning i Moberg Pharma

2022-01-26 | Sanktioner

Armistice Capital LLC ska betala en sanktionsavgift på 2 000 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Moberg Pharma AB gått ner under en flaggningsgräns.

2021

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Therapeutics International

2021-10-28 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 110 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med syntetiska optioner i Therapeutics International AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan