Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2020

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i LeoVegas

2020-01-29 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 30 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i LeoVegas AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ENLABS

2020-01-28 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 49 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i ENLABS AB till Finansinspektionen.

Vulcan Value Partners, LLC får sanktionsavgift för sen flaggning i Concentric

2020-01-28 | Sanktioner

Vulcan Value Partners, LLC ska betala en sanktionsavgift på 340 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav a vaktier i Concentric AB gått ner under en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Crown Energy

2020-01-28 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 32 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att hennes innehav av aktier i Crown Energy AB gått ner under en flaggningsgräns.

P. Forssell Timber Aktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Cortus Energy

2020-01-28 | Sanktioner

P. Forssell Timber Aktiebolag ska betala en särskild avgift på 33 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Cortus Energy AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Zinzino

2020-01-24 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 31 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Zinzino AB till Finansinspektionen.

YCM Consulting får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Elos Medtech, Biotage och SyntheticMR

2020-01-23 | Sanktioner

YCM Consulting AB ska betala en sanktionsavgift på 70 000 kronor på grund av felaktigheter i anmälningar till Finansinspektionen av transaktioner med aktier och BTA i Elos Medtech AB samt med aktier i Biotage AB och SyntheticMR AB (publ). I och med detta upphävs Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift den 10 januari 2020.

Pejogim Holding får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2020-01-14 | Sanktioner

Pejogim Holding AB ska betala en sanktionsavgift på 72 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

Cement Sweden får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Crown Energy

2020-01-14 | Sanktioner

Cement Sweden S.A.R.L, B206591, ska betala en sanktionsavgift på 2 625 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och teckningsoptioner i Crown Energy AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Tobin Properties

2020-01-14 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 85 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med BTA i Tobin Properties AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan