Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2021

Sällsam Aktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Prolight Diagnostics

2021-04-16 | Sanktioner

Sällsam Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 375 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med teckningsoptioner i Prolight Diagnostics AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Coeli Private Equity

2021-04-15 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 330 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Coeli Private Equity AB till Finansinspektionen.

Quadrox får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Coeli Private Equity

2021-04-15 | Sanktioner

Quadrox AB ska betala en sanktionsavgift på 1 000 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Coeli Private Equity AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i SaltX Technology Holding

2021-03-17 | Sanktioner

A ska betalasanktionsavgift på 120 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i SaltX Technology Holding AB till Finansinspektionen.

Nexttobe får sanktionsavgift för sen flaggning i Hansa Biopharma

2021-03-16 | Sanktioner

Nexttobe AB ska betala en sanktionsavgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Hansa Biopharma AB gått ner under en flaggningsgräns.

AMF Pensionsförsäkring får sanktionsavgift för sen flaggning i Wallenstam

2021-03-15 | Sanktioner

AMF Pensionsförsäkring AB ska betala en sanktionsavgift på 75 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att röstetalet för dess aktier i Wallenstam AB överstigit en flaggningsgräns.

Flying pig investment får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan

2021-03-11 | Sanktioner

Flying pig investment AB ska betala en sanktionsavgift på 37 000 kronor på grund av felaktigheter i en anmälan om transaktion med aktier i BHG Group AB till Finansinspektionen.

Aptera Holding får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Tangiamo Touch Technology

2021-02-11 | Sanktioner

Aptera Holding AB ska betala en sanktionsavgift på 217 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Tangiamo Touch Technology AB till Finansinspektionen.

Neongelb Invest får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Stillfront Group

2021-02-10 | Sanktioner

FI beslutade att Neongelb Invest GmbH (HRB 147961) skulle betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Stillfront Group AB (publ) tillFinansinspektionen. Förvaltningsrätten upphävde Finansinspektionens beslut i en dom den 30 november 2020.

Lörken Invest GmbH får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Stillfront Group

2021-02-10 | Sanktioner

FI beslutade att Lörken Invest GmbH (HRB 147906) skulle betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Stillfront Group AB (publ) till Finansinspektionen. Förvaltningsrätten upphävde Finansinspektionens beslut i en dom den 30 november 2020.

Laddar sidan