Erik Thedéen: Kryptotillgångar – risker och möjligheter

”Teknologin som ligger bakom kryptotillgångar har potential att skapa mervärde för samhället, men kryptotillgångar som Bitcoin medför också stora risker.” Det sa Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen när han i dag talade om utvecklingen av kryptotillgångar utifrån FI:s uppdrag som tillsynsmyndighet på ett seminarium anordnat av Sveriges finansanalytikers förening.

"Ett företag som beskriver sig som hållbart borde rimligen tänka efter noga innan de möjliggör handel eller innehav i tillgångar som har en stor negativ miljöpåverkan. Kryptotillgångar innebär dessutom stora konsumentskyddsrisker. Det är något jag vill diskutera i dag," inledde Erik Thedéen.

  • Datum: 2021-06-16
  • Talare: Erik Thedéen
  • Möte: Finansanalytikernas Förening